Δημήτρης Κολώνης

International Transport Services

Δημήτρης Κολώνης

International Transport Services

Η εταιρεία μας ασκεί τις δραστηριότητές της στο διεθνές εμπόριο για διάστημα περισσότερο από μισό αιώνα. Η δύναμή της είναι η φερεγγυότητα έναντι των πελατών της, με τους οποίους οι λογιστικές διαφορές σε ετήσια βάση (παρόλο που ο τζίρος ανά πελάτη υπερβαίνει το μισό δις ευρώ), ποτέ δεν έχουν ξεπεράσει διψήφιο αριθμό σε δραχμές στο παρελθόν ή κάποια λεπτά του ευρώ στις μέρες μας.

Περισσότερα