Εισαγωγή – εξαγωγή κοντεινερ/h3>

Εισαγωγή – εξαγωγή κοντεινερ

Η εταιρεία μας ασκεί τις δραστηριότητές της στο διεθνές εμπόριο για διάστημα περισσότερο από μίσό αιώνα.

Η δύναμή της είναι η φερεγγυότητα έναντι των πελατών της, με τους οποίους οι λογιστικές διαφορές σε ετήσια βάση (παρόλο που ο τζίρος ανά πελάτη υπερβαίνει το μισό δις ευρώ), ποτέ δεν έχουν ξεπεράσει διψήφιο αριθμό σε δραχμές στο παρελθόν.

Σας παρέχουμε:

 • Εισαγωγές και εκτελωνισμό προϊόντων από χώρες εντός της Ε.Ε. και από Τρίτες Χώρες, όπως: είδη ένδυσης, τρόφιμα, ιατρικά αντιδραστήρια, μηχανήματα, υποδήματα, έπιπλα, αυτοκίνητα κ.ά.
 • Έκδοση πιστοποιητικού EORI (υποχρεωτικό για όλες τις τελωνειακές διαδικασίες)
 • Προσωρινή εισαγωγή
 • Εξαγωγές
 • Δελτίο ΑΤΑ
 • Εξαγωγή με επανεισαγωγή
 • Έκδοση TIR
 • Παραλαβές κοινοτικών εμπορευμάτων
 • Βεβαιώσεις κοινοτικού χαρακτήρα
 • Μεταποιήσεις
 • Ελευθέρα ζώνη
 • Προσωρινή Εναπόθεση
 • Ενεργητική / Παθητική Τελειοποίηση
 • Φορολογικές Αποθήκες