Διαθετουμε αποθήκες στις οποίες διακινείται μεγάλος όγκος εμπορευμάτων κάθε είδους.

Γίνεται διανομή εμπορευμάτων σε όλα τα μέρη της Ελλάδος.